Ako nainštalovať webmail na školskom serveri

V prípade, že požiadate o otvorenie portov pop3, imap a smtp, používatelia si môžu nastaviť svojich emailových klientov i doma. Menej skúsený používatelia však túto možnosť nebudú využívať. Aby sme umožnili používanie mailových schránok používateľom i z domu, je potrebné použiť oveľa bežnejšiu službu internetu - WWW. Služba, ktorá umožňuje používateľom prístup ku svojim emailovým schránkam prostredníctvom služby www sa volá Webmail.

Na výber je niekoľko rozhraní. Najviac rozšírenými su tieto:

  • Squirrelmail
  • Open WebMail
  • Horde
  • RoundCube

Všetky štyri rozhrania majú i podporu slovenského jazyka. Čo sa týka ostatných parametrov tu je stručný prehľad funkcií.

Squirrelmail

Je rozhranie s dlhou tradíciou, jeho výhodou je dostupnosť veľkého množstva rozšírení. Nevýhodou je veľmi jednoducho vyzerajúce grafické rozhranie. Pri inštalácii v Ubntu sme tiež mali problém so slovenským rozhraním.

Open WebMail

Je ďalší populárne rozhranie, kvoli závažným problémom s bezpečnosťou však bolo z repozitárov Ubuntu 7.10 odstránené.

Horde

Je ďalšie z obľubených rozhraní pod Ubuntu však je jeho inštalácia dosť obtiažna.

Roundcube

Je pomerne mladé rozhranie, ktorého najväčšou výhodu je prístup cez AJAX a veľmi jednoduchá inštalácia.

Z toho čo bolo povedané je jasné, že sme si vybrali Roundcube. Tu by sme uvítali keby ste nám napísali viac i ostatných rozhraniach.

 


Inštalácia Roundcube

V rozhraní Webmin otvorte vetvu Others a ťuknite na odkaz Príkazový riadok, do poľa zadajte príkaz

sudo apt-get update

aby sa zaktualizovali informácie o dostupných balíkoch a potom zadajte

sudo apt-get install -f -y --force-yes roundcube php5-mcrypt

Počas inštalácie sa vás inštalátor spýta s akou databázou bude rouncube pracovať, tu vyberte MySQL. Potom zadajte heslo používateľa root tejto databázy a nakoniec zadajte dvakrát heslo pre novú databázu Roundcube. Spolu s Roundcube je potrebné nainľtalovaťi i modul mcrypt pre PHP, ktorý sa stará o bezpečnú komunikáciu.

 


Definovanie aliasu

Aby bol webmail prístupný z internetu je potrebné určiť miesto vo vašom vebe - URL adresu webmailu.

O tvorte teda vetvu Servery a ťuknite na odkaz Apache Webserver. Na stránke, ktorá sa otvorí, potom vyberte Default Server.

Webmin - Apache

Na ďalšej stránke vyberte Aliases and Redirects.

Webmin - Apache alias

Zadefinujte alias. Do prvého poľa zadajte napríklad /roundcube (alebo lubovolný iný napr /posta) a do druhého políčka zadajte skutočnú cestu k roundcube - /var/lib/roundcube/. Po vyplnení oboch polí ťuknite na tlačidlo Uložiť.

Webmin - Apache alias roundcube

Nakoniec ešte aplikujeme nastavenia ťuknutím na na odkaz Apply Changes v pravom hornom rohu.

Webmin - Apache2

Teraz je možné pristúpiť k webamilu pomocu adresy http://www.vasadomena.edu.sk/roundcube/.

Roundcube

 

 


Definovanie predvoleného poštového servera

Ako ste si iste všimli, na stránke sa nachádzajú tri polia. Tretie pole slúži na zadanie servera. V našom prípade však je tento údaj úplne zrejmý preto upravíme konfiguráciu Roundcube.

Pomocou programu Putty sa teda prihlásime na server (alebo sa prihlásime rovno na server) spustíme MC (sudo mc) a upravíme súbor /etc/roundcube/main.inc.php (v MC stlačíme F4) a nastavíme

$rcmail_config['default_host']='vasadomena.edu.sk'

Súbor potom uložíme (F2).