Ako nastaviť doménové mená školskému serveru.

O doménovom serveri sme už hovorili v časti o ukladaní doménových mien. V tejto časti si povieme ako priradiť doménové mená nášmu serveru.

Ak správne nastavíme DNS, potom môžeme k serveru pristupovať miesto IP adresy iba pomocou jeho mena. Rovnako môžeme serveru nastaviť i viacero mien napríklad mail.nasadomena.edu.sk.

Domenové mená sa definujú do zón. Jeden zónový súbor by mal obsahovať údaje o jednej doméne, adresách v rámci tejto domény a umožňuje preklad doménového mena servera na jeho IP adresu. Na opačný preklad slúžia reverzné zónové súbory, ktoré definujú záznamy v špeciálnej doméne "in.addr-arpa". Reverzné DNS záznamy nie sú vo všeobecnosti povinné, mnoho služieb ich však vyžaduje (napr. niektoré konfigurácie mailových serverov neprijímajú maily od serverov bez reverzného záznamu) a preto by ste ich mali používať minimálne pre vaše servery, ktoré komunikujú s Internetom.

Viac informácií nájdete na http://deja-vix.sk/sysadmin/dns.html


 

Vytvorenie hlavnej zóny

Otvorte vetvu Servery a ťuknite na odkaz BIND DNS Server. Na stránke, ktorá sa otvorí, ťuknite na odkaz Create master zone.

DNS vytvorenie zóny 1

  • Do poľa Domain name / Network zadajte vasadomena.edu.sk
  • do poľa Master server zadajte ns.vasadomena.edu.sk
  • do poľa Email address zadajte email spravca@vasadomena.edu.sk

Miesto vasadomena zadajte vašu doménu vašej školy (my sme zadali gymkremnica).

DNS vytvorenie zóny 2

 


 

Vytvorenie hlavnej reverznej zóny

Vrátime sa späť nastránku BIND DNS Server a znova ťukneme na odkaz Create master zone.

Tento raz však prepínač Zone type prepneme do polohy Reverse (Addresses to Names). Ostatné parametre nastavíme takto

  • Do poľa Domain name / Network zadajte začiatok vašej IP adresy v sieti EDU#Net v tvare 10.x.y (bez koncovej bodky)
  • do poľa Master server zadajte ns.vasadomena.edu.sk
  • do poľa Email address zadajte email spravca@vasadomena.edu.sk

 

Webmin - DNS reverzna zona

 


Definovanie adries

Po vytvorení zón, na stránke zóny vasadomena.edu.sk ťuknite na Adress.

DNS vytvorenie zóny 3

Teraz zadefinujeme všetky mená, ktoré chceme priradiť serveru. Meno definujem vždy aj s doménou a na jeho konci vždy dáme bodku. Mená sa automaticky vytvoria i v reverznej zóne.

Zadefinujme teda nasledujúce mená:

Name: Server1.vasadomena.edu.sk.
Address: 10.x.y.2

Name: vasadomena.edu.sk.
Address: 10.x.y.2

Name: mail.vasadomena.edu.sk.
Address: 10.x.y.2

Name: ns.vasadomena.edu.sk.
Address: 10.x.y.2

Kde Server1 je meno servera a x a y sú čísla z IP adresy vašej školy v rámci siete EDU#Net.

DNS vytvorenie adresy


Zadefinovanie menného aliasu pre službu WWW

Menný alias pre www službu zadefinujeme kliknutím na Name Alias.

DNS Alias na www

Zadajte nasledujúce údaje:

Name: www.vasadomena.edu.sk.
Real Name: Server1

Nezabudnite na konci bodku.

DNS Alias na www2


Zadefinovanie mena poštového servara

Na stránke Zéony ťuknite na odkaz Mail Server.

DNS Poštový server

Zadajte nasledujúce údaje:

Name: vasadomena.edu.sk.
Mail Name: mail.vasadomena.edu.sk.
Priority: 10

Nezabudnite na bodku na konci záznamov.

DNS Poštový server2


Vytvorenie reverznej zóny

 

Nakoniec ešte aplikujte nastavenia kliknutím na tlačidlo Apply Changes.

Webmin - Ukladanie DNS 5


 

Týmto sme vytvorili všetky potrebné záznamy pre server. Neskôr však ale ešte pridáme záznamy o ďalších počítačoch v našej sieti.