Ako sa prvýkrát pripojiť ku školskému serveru z lokálneho počítača

Na to aby sme sa mohli pripojiť k novonainštalovanému serveru, je potrebné vykonať niekoľko zmien v sieťovom nastavení.

 


Nastavenie ak je v serveri jedna sieťová karta

Na lokálnej stanici nastavte

IP Adresa : 10.x.y.3 (kde x a y sú čísla ip adresy v siete EDU#Net)
Maska : 255.255.255.0
Brána : 10.x.y.2 (IP adresa novo nainštalovaného servera)
DNS : 10.x.y.2 (IP adresa novo nainštalovaného servera) 


Nastavenie ak sú v serveri dve sieťové karty

Na lokálnej stanici nastavte

IP Adresa : 192.168.1.2
Maska : 255.255.255.0
Brána : 192.168.1.1 (IP adresa novo nainštalovaného servera)
DNS : 192.168.1.1 (IP adresa novo nainštalovaného servera) 


Nastavenie v MS Windows XP

Otvoríme ponuku štart a zvolíme ovládací panel.

Kliknite na sieťové a internetové nastavenia.

Vyberte sieťové pripojenia.

Kliknite na lokálne pripojenie a vyberte Zmeniť nastavenie pripojenia.

Vyberte Internet protocol a tuknite na tlačítko Vlastnosti.

Nastavte parametre siete podla tabuľky vyššie.