Ako vytvoriť nových používateľov školského servera

Novým používateľom, ktorých vytvoríme na serveri sa automaticky vytvorí ich domovský priečinok, v ktorom budú mať mimo iného i priečinok kam sa bude ukladať pošta.

Otvoríme vetvu Systém a klikneme na Users and Groups. Na otvorenej stránke ťukneme na odkaz Create a new user.

Teraz zadáme pre používateľa prihlasovacie meno do políčka Username, jeho skutočné meno do poľa Real name, do poľa Normal password zadáme pre neho rovnaké heslo ako je jeho prihlasovacie meno. Ak sa jedná o žiaka zaradíme ho do novej skupiny, ktorú nazveme podľa jeho triedy. Nakonies stlačíme tlačidlo Vytvor

Pri vytváraní ďalšieho používateľa z rovnakej skupiny už skupinu stačí do poľa Existing group uviesť už existujúcu skupinu alebo vybrať zo zoznamu pomocou tlačidla za týmto poľom.

Používateľov je tiež možné zaraďovať do viacerých skupín - napríklad pán riaditeľ môže byť súčasne v skupine "ucitel" i v skupine "vedenie". Viacero skupín môžeme vybrať pomocou myši a klávesy CTRL v poli Secondary groups