Apache a PHP

Apache je vynikajúci a flexibilný webový server a PHP je populárny a moderný skriptovací jazyk primárne určený pre tvorbu dynamických webových stránok.

 Príručka v obrazovkovej verzii (SK)

Príručka vznikla ako študentský projekt v rámci predmetu GNU/Linux a jeho prostriedky na Fakulte matematiky fyziky informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Zdrojové súbory príručky (LaTeX) sú prístupné v svn úložisku. Príručku je možné meniť a dopĺňať.