Blogy

Ako správne nastaviť FTP server

FTP - protokol na prenos súborov je jeden z najstarších protokolov internetu. Napriek tomu, sa často môžeme stretnúť s tým, že FTP prenos nefunguje. O správnom nastavení FTP pripojenia pojednáva návod k programu FilleZilla (dá sa však aplikovať aj na ostatné FTP serveri a klientov).

OSS v SOŠ Námestovo

Využitie OSS na vyučovanie v SOŠ Námestovo.

Príspevok je v odkaze:

http://www.sosno.edu.sk/sospsblog/sospsblog.html

S pozdravom.

Zadanie W4 - Google - vyhľadávanie

Jednou z úloh DVUI, o ktorých mám pisať v blogu, je zistenie počtu výskytov skupiny slov (aspoň 2) v neobmedzenom zadaní i s rôznymi obmedzeniami:

Výsledky môjho hľadania vo vyhľadávači Google sú nasledovné:

operačný systém   - Približný počet výsledkov: 516 000 (0,24 sekúnd) 

Prečo "blogujem"?

Napriek tomu, že som na tejto stránke registrovaná takmer 2 roky, nemala som doteraz myšlienku písať do blogu. Stalo sa tak vďaka tomu, že som účastníčkou ĎVUi a jednou z úloh je vytvorenie blogu. Načo by som ho vytvárala na inom mieste, keď táto stránka je mi sympatická.

Myšlienky o slobodnom softveri

Ako vo väčšine základných škôl, aj my máme počítače cez projekt Infovek. Programy na týchto PC sú od firmy Microsoft.

Na niektoré počítače sme ale inštalovali slobodný a otvorený softvér OpenOffice, aby žiaci sa mohli stretnúť aj s týmto programom. Väčšina mojich žiakov má doma programy Microsoft.

Úloha I2

 

Článok o riešení úlohy I2 „Čo o nás google vie?“

Úloha: Zistite svoju IP adresu, kde sa nachádza, v ktorej krajine, aká je adresa prevádzkovateľa a aká je jeho zemepisná poloha.

Syndikovať obsah