Blogy

Právna ochrana autorských práv

Autorský zákon popisuje spôsob ochrany práv autora diela.

 

Dielom môže byť literárne, umelecké a vedecké dielo, programy, výkon umelca, výroba zvukového a video záznamu, rozhlasového a televízneho vysielateľa, a zhotoviteľa databázy.

Bezpečnosť pri práci na PC

Dáta, programy, funkčnosť počítača, identita, osobné údaje a komunikácia majú pre človeka hodnotu. Toto všetko možno chrániť.

1. Prienik do systému

A. NASTAVENIE SYSÉMU

Ako vytvoriť bezúdržbový infostánok

Na školách sa často stretávame s potrebou umiestniť počítače na chodbu, kde ku nim budú mať prístup všetci žiaci. Tu nastáva ako zabezpečiť softvér počítača, tak aby bol odolný proti neoprávneným zmenám.

V nasledujúcom článku je podrobný popis riešenia, ktoré školu nebude stáť ani cent:

Ako na aplikácie pre Windows v Linuxe

To, že aplikácie Windows sa dajú spúšťať v Linuxe prostredníctvom Wine vie hádam každý. Nie každý vie, že existujú nástroje, ktoré inštaláciu windows aplikácii pod Wine uľahčujú. Po prečítaní tohto článku možno v Linuxe rozbehnete i aplikáciu, ktorú ste pred tým rozbehnúť nevedeli.

Zoznam otvorených programov

Je tu zoznam otvoreného softvéru zadarmo. Vybral som subjektívne to najlepšie. Väčšinu z programov pre osobný počítač si možno nainštalovať do Windowsu XP, v Linuxe určite budú v repozitáry. Cieľom tohoto článku je vytvoriť zoznam, ktorý si možno ľahko prekopírovať a upraviť, je to čistý HTML súbor.

LinuxAdvance (Rakúsko)

Ako oznámila rakúska televízna stanica ORF, ministerstvo školstva prestane od budúceho školského roka preplácať rakúskym školám náklady na kancelárske aplikácie. Naopak, prechod na otvorené riešenie ocení  príspevkom 10 EUR na počítač. Podobná zásada možno vojde do platnosti aj v prípade operačného systému, a to od r. 2012.

Syndikovať obsah