Blog používateľa milos

Námety na študentské práce

Možno ste sa s niečím podobným už stretli. Nájdete zaujímavý program ale chýba mu nejaká funkcia, ktorá je tým posledným krôčikom k jeho dokonalosti.

LinuxAdvance (Rakúsko)

Ako oznámila rakúska televízna stanica ORF, ministerstvo školstva prestane od budúceho školského roka preplácať rakúskym školám náklady na kancelárske aplikácie. Naopak, prechod na otvorené riešenie ocení  príspevkom 10 EUR na počítač. Podobná zásada možno vojde do platnosti aj v prípade operačného systému, a to od r. 2012.

Preklad pomocníka OpenOffice.org

Používateľské rozhranie OOo je do slovenčiny preložené, slovenská verzia pomocníka však chýba.  V rámci predmetu GNU/Linux a jeho prostriedky na FMFI UK sme sa spolu so študentami na tento preklad podujali. Ide o experiment, lebo oficiálne sa OOo prekladá inak - my sme si zvolili cestu prostredníctvom prekladacieho systému Pootle. Ide o on-line aplikáciu, napísanú v Pythone.  Prekladateľ prekladá jednotlivé reťazce textu priamo v prehliadači, čo bezpochyby jeho prácu zjednodušuje, pretože si nemusí inštalovať žiaden softvér a pracovať môže na ľubovolnom  operačnom systéme. V Pootli sa prekladá dvojstupňovo - v prvom stupni sa robí návrh, ktorý je potrebné ďalším prekladateľom overiť a odsúhlasiť. Až potom je daný reťazec akceptovaný do prekladu. Prekladať naozaj je čo - nepreložených je ešte takmer 350000 slov.

Eleonore: Digital

Združenie na šírenie otvorených technológií v školskom a univerzitnom sektore (Association for the Advancement of Open Source Technology in the School and University Sectors P-O-S-T) spustilo medzinárodný projekt „Eleonore: Digital“, ktorého cieľom je podpora mladých v používaní otvoreného softvéru. V projekte, ktorý sa zameriava na študentov stredných škôl v EU, sa spájajú vzdelávanie, open source technológia a "gender mainstreaming", pričom jeho cieľom je vytvoriť edukačnú 3D hru, ktorá sa obsahovo bude zameriavať na život Eleanóry Akvitánskej.

Desktop4Education (Rakúsko)

Rakúske ministerstvo školstva chce rozširovať používanie otvoreného softvéru na základných a stredných školách

Ako sa veci hýbu

Syndikovať obsah