Najnovšie články blogov

Porovnanie Lin Win

Tu je prezentácia porovnávajúca Linux / otvorený softvér a Windows / uzatvorený sofvtér. Je vhodná pri vysvetľovaní rozdielov: porovnanieLinWin.odp alebo porovnanieLinWin.ppt .

Kurz pre používateľov a administrátorov - zhrnutie

[Aktualizované 20. 6. 2008]

[Aktualizované 21. 10. 2008]

Preklad pomocníka OpenOffice.org

Používateľské rozhranie OOo je do slovenčiny preložené, slovenská verzia pomocníka však chýba.  V rámci predmetu GNU/Linux a jeho prostriedky na FMFI UK sme sa spolu so študentami na tento preklad podujali. Ide o experiment, lebo oficiálne sa OOo prekladá inak - my sme si zvolili cestu prostredníctvom prekladacieho systému Pootle. Ide o on-line aplikáciu, napísanú v Pythone.  Prekladateľ prekladá jednotlivé reťazce textu priamo v prehliadači, čo bezpochyby jeho prácu zjednodušuje, pretože si nemusí inštalovať žiaden softvér a pracovať môže na ľubovolnom  operačnom systéme. V Pootli sa prekladá dvojstupňovo - v prvom stupni sa robí návrh, ktorý je potrebné ďalším prekladateľom overiť a odsúhlasiť. Až potom je daný reťazec akceptovaný do prekladu. Prekladať naozaj je čo - nepreložených je ešte takmer 350000 slov.

9000 počítačov vo švajčiarskych školách začalo používať iba Linux

9000 počítačov vo švačiarskych školách malo doteraz tzv. dualboot Windows a Ubuntu, teraz však podľa nariadení švajčiarskej vldnej organizácie Department of Public Instruction, ktorého mottom je “Long Live Free Software.” - dlhodobo podporovaný slobodný softvér.

Skript na zálohu servera

PRACOVNÁ VERZIA!!

#!/bin/bash
# -----------------------------
# Skript na zalohovanie serveru
# -----------------------------
 
# Mail Adresa, kde sa posle sprava o vykonani zal

Projekt mEDUXa (Kanárske ostrovy)

mEDUXa je distribúcia GNU/Linux-u, ktorá je vyvíjaná pre edukačné účely. Bude použitá na 35,000 počtačoch v 1100 školách na Kanárskych ostrovoch. Celkove to predstavuje 325,000 používateľov (25,000 učiteľov a 300,000 študentov).