Chémia

.

PyMol

PyMol je určený na 3D návrh a zobrazovanie molekúl.

Je zverejnený pol licenciou ako Python. VMD licencia je podobná na GPL.

pymol.sourceforge.net