ftp

Ako správne nastaviť FTP server

FTP - protokol na prenos súborov je jeden z najstarších protokolov internetu. Napriek tomu, sa často môžeme stretnúť s tým, že FTP prenos nefunguje. O správnom nastavení FTP pripojenia pojednáva návod k programu FilleZilla (dá sa však aplikovať aj na ostatné FTP serveri a klientov).

FTP server

File Transfer Protocol (FTP) je TCP protokol na nahrávanie a sťahovanie súborov medzi počítačmi. FTP pracuje na princípe klient/server. Serverová časť sa volá FTP démon. Tento démon neustále čaká na požiadavky vzdialených FTP klientov. Ak príde požiadavka, riadi prihlásenie a nastavenie spojenia.

FTP (File transfer protocol) - Práca s ftp

Ftp je protokol, pomocou ktorého môžeme prenášať po sieti rôzné súbory. Pritom nezáleží, či je prenášaný súbor textový alebo binárny. Podmienkou je aby ste mali na ftp server kam sa prípájate prístup. Na server možno aj ukládať súbory (upload), aj ich z neho nahrávať (download), len treba mať na to privilégiá.

Syndikovať obsah