PIC

Simulácia PIC

Integrované obvody PIC sú obľúbené mikroradiče, používané v mnohých konštrukciách.

KTechLab

KTechLab je simulačný program, ktorý poskytuje simuláciu analógových i číslicových obvodov v grafickom používateľskom rozhraní v reálnom čase.

Syndikovať obsah