Chytanie hada pre deti - Výuka programovania s Pythonom

obálka knihy

Preklad knihy Snake Wrangling for Kids, Learning to Program with Python od Jason R. Briggsa.

Verzia 0.7.7, Copyright 2007.

Toto dielo spadá pod licenciu Creative Commons (by-nc-sa).