Čo to vlastne teda Linux je?

Linux je slobodný a otvorený operačný systém. Operačný systém je v užšom zmysle slova základný program (jadro), ktorý musí na každom počítači bežať, aby vôbec dokázal niečo robiť. V širšom zmysle slova predstavuje aj ostatné na ňom nainštalované programy (vtedy sa niekedy používa označenie GNU/Linux, lebo väčšina týchto programov súvisí s projektom GNU). Táto stručná charakteristika môže znamenať niečo iné pre programátorov a niečo iné pre nás, používateľov. Najdôležitejšie pre nás je, že Linux a jeho programy sú zadarmo, že ich možno voľne kopírovať či modifikovať, nikdy s ním nebudú licenčné problémy, nikdy nám nik nepovie, že naša verzia programu už nie je podporovaná a že si teda máme zaplatiť novú a nikdy sa nám nestane, že by sme nevedeli prečítať naše staré dáta len preto, že firma, ktorá nám dávno dávno predala príslušný program už medzitým zanikla. Linux nenapádajú vírusy a je veľmi variabilný - možno ho používať na najnovších počítačoch, ale aj starších a výrazne pomalších. Linux nie je len jeden, sú verzie vhodnejšie na kažodenné použitie ale aj také, ktoré vedia potešiť používateľa s chuťou experimentovať. Netreba však mať strach pred variabilitou. Základné programy sú všade rovnaké a odlišnosti sú obvykle viditeľné len pre administrátora.

Samozrejme, nič nie je dokonalé. Samotné jadro Linuxu je veľmi stabilné a nepadá a ani nezamŕza. Avšak nie všetky ostatné programy až také stabilné sú a niekedy sa stane, že nám niečo predsa len padne. Linux má však veľmi dobrú používateľskú podporu, či už v diskusných kluboch alebo priamo u autorov jednotlivých programov. Tí radi a rýchlo odpovedajú, lebo používatelia sú ich najlepší testovači. Takže chyby sa rýchlo opravujú a na novšiu a stabilnejšiu verziu netreba nikdy dlho čakať. Najbežnejšie aplikácie s veľkou používateľskou základnou sú preto dobre odladené a spoľahlivé. Iným nedostatkom, ktorý je však čím ďalej tým menej významný, je niekedy nedostatočná podpora hardvéru. Problém spočíva v tom, že mnohí výrobcovia odmietajú zverejniť charakteristiky svojich výrobkov, a tak vývojári sa musia často spoliehať len na svoju šikovnosť a skúsenosti. V posledných dvoch-troch rokoch sa však situácia veľmi zmenila a závažné problémy pri inštalácii sú skôr výnimkou.