Maturita z informatiky

Blížia sa maturitné skúšky. Podľa cieľových požiadaviek by každý maturant mal poznať dva operačné systémy. Žiadny učebný materiál vška nie je spracovaný tak aby prezentoval dva operačné systémy.

Preto sme pre vás pripravili stránku Princípy fungovania IKT

Táto stránka môže poslúžiť

  • učiteľom informatiky, aby vedeli čo majú maturantov naučiť a ako majú zostaviť maturitné otázky, 
  • budúcoročným maturantom, aby vedeli čo majú podľa cieľových požiadaviek vedieť,
  • pre vysokoškolských pedagógov, aby vedeli čo by mali absolventi strednej školi vedieť,
  • pre pedagógov DVUi, aby vedeli, čo by mali vedieť stredoškolský učitelia informatiky žiakov naučiť.

Na stránku sa dá voľne prispievať, bez prihlásenia. Prosíme každého záujemcu aby doplnil chýbajúce informácie, poprípade aby nám formou komentára poskytol spätnú väzbu.