Návod pre Ubuntu 11.10 a Unity

Od verzie 11.04 je v Ubuntu nové prostredie. Pomcou návodu na stránke Príručka k Ubuntu desktop 11.10 sa s novým prostredím lepšie spriatelíte.