Gnuplot

Gnuplot je interaktívny kresliaci program, ktorý umožňuje vykresľovať bodové, spojnicové a stĺpcové grafy, dvojrozmerné a trojrozmerné grafy, krivky a plochy, rovnako zo zadaných numerických hodnôt, ako aj zadaných matematicky. Jeho základné textové rozhranie je textové, takže Gnuplot je vhodný aj na dávkové spracovanie dát. Existuje však aj viacero grafických nadstavieb. Gnuplot má podporu pre množstvo operačných systémov a grafických výstupných formátov, pričom môže pracovať v reálnej aj komplexnej aritmetike. Navyše umožňuje aj nelinárnu regresiu metódou najmenších štvorcov.


Príručka k programu (SK)
Verzia pre tlač (SK)
Domovská stránka (EN)
Demo a príklady (EN)