Inštalácia z CD

Základné kroky inštalácie vydania Ubuntu Server Edition z CD sú rovnaké ako pri inštalovaní ktoréhokoľvek iného operačného systému z CD. Na rozdiel od vydania Desktop Edition, vydanie Server Edition neobsahuje grafický inštalačný program. Vydanie Server Edition miesto neho používa textový režim.

 • Najskôr si stiahneme a napálime príslušný ISO súbor zo stránky Ubuntu.
 • Zavedieme systém z CD-ROM mechaniky.
 • Na začiatku zavádzania vyberieme jazyk. Potom sa začne inštalačný proces dialógom nastavenia klávesnice.
 • V hlavnej ponuke zavádzania je aj niekoľko prídavných možností pre inštaláciu vydania Ubuntu Server Edition. Môžeme nainštalovať základný Ubuntu Server alebo nainštalovať Ubuntu Server ako súčasť tzv. Ubuntu Enterprise Cloud. Viac informácií o UEC sa nachádza v časti UEC. Zvyšok tejto časti bude hovoriť o základnej inštalácii systému Ubuntu Server.
 • Potom inštalátor preskúma hardvérovú konfiguráciu a nastaví sieť pomocou DHCP. Na ďalšej obrazovke môžeme zvoliť  "Vrátiť späť" a potom zvoliť "Nastaviť sieť ručne".
 • Ako ďalšie je potrebné zadať názov počítača a časové pásmo.
 • Budeme si môcť zvoliť z niekoľkých možností konfigurácie pevného disku. Viac o rozdeľovaní disku sa dozvieme v časti Pokročilá inštalácia.
 • Potom sa nainštaluje základný systém Ubuntu. 
 • Bude nastavený nový používateľ, ktorý bude môcť získať práva používateľa root prostredníctvom nástroja sudo.
 • Po tom, ako sa nastaví používateľ, inštalátor sa opýta, či má zašifrovať jeho domovský priečinok home.
 • Ďalším krokom inštalácie je výber spôsobu aktualizácie. Na výber máte tri možnosti:
  • Bez automatických aktualizácií: toto bude vyžadovať, aby sa správca prihlásil do systému a aktualizácie nainštaloval ručne. 
  • Automatická inštalácia bezpečnostných aktualizácií: nainštaluje balíček unattended-upgrades, ktorý bude inštalovať bezpečnostné aktualizácie bez nutnosti zásahu správcu. Viac informácií sa dozviete v časti Automatické aktualizácie.
  • Správa systému pomocou Landscape: Landscape je platená služba spoločnosti Canonical, ktorá pomáha spravovať počítače s Ubuntu. Viac informácií sa nachádza na stránke Landscape.
 • Teraz sa zobrazí výber súčastí systému. Viac sa dozvieme v časti Súčasti systému. Je tu tiež možnosť spustiť aptitude so zvolenými súčasťami, ktorý ich nainštaluje. Viac informácii sa dozviete v časti Aptitude
 • Posledný krok pred reštartom je nastavenie hodín na UTC.
[Note]

Ak nie ste v akomkoľvek bode inštalácie spokojný s predvoleným nastavením, použite "Vrátiť späť" a získate detailnú inštalačnú ponuku, ktorá Vám umožní upraviť predvolené nastavenia.

Na niektorých miestach v inštalačnom procese si môžeme vyvolať pomocníka poskytovaného inštalačným systémom. Ak tak chceme urobiť, stlačíme F1.

Znovu zdôrazňujeme, že detailnejšie inštrukcie sa nachádzajú na stránke Inštalačná príručka Ubuntu.

Súčasti systému

Počas inštalácie vydania Server Edition sa nám zobrazí možnosť nainštalovať ďalšie súčasti z CD. Balíky súčastí sú zoskupené podľa typu služby, ktoré poskytujú.

 • Cloud computing: Walrus storage service  - služba poskytujúca úložisko

 • Cloud computing: all-in-one cluster - klaster typu všetko v jednom

 • Cloud computing: Cluster controller - Správca klastra

 • Cloud computing: Node controller - Správca uzla

 • Cloud computing: Storage controller - Správca úložiska

 • Cloud computing: top-level cloud controller - Hlavný správca mraku

 • DNS server: Vyberie BIND DNS server a jeho dokumentáciu.  

 • LAMP server: Vyberie zostavu Linux/Apache/MySQL/PHP server. 

 • Mail server: Táto súčasť vyberie rôzne užitočné balíčky pre bežne používaný poštový server. 

 • OpenSSH server: Vyberie balíčky potrebné pre OpenSSH server. 

 • PostgreSQL databáza: Táto súčasť vyberie balíčky klienta a servera databázy PostgreSQL. 

 • Print server: Táto súčasť nastaví systém ako tlačový server. 

 • Samba File server: Táto súčasť nastaví váš systém tak, aby sa stal súborovým serverom Samba, čo je užitočné najmä v sieťach s kombináciou systémov Windows a Linux. 

 • Tomcat server: Nainštaluje Apache Tomcat a ďalšie potrebné súčasti Java, gcj, atď. 

 • Virtual machine host: Obsahuje balíčky potrebné pre spustenie virtuálnych počítačov KVM.

 • Ručný výber balíčkov: Spustí nástroj apptitude umožňujúci vybrať balíčky jednotlivo.

Inštalovanie skupín balíčkov je vykonávané pomocou nástroja tasksel. Jeden z najvýznamnejších rozdielov medzi Ubuntu (alebo Debianom) a ostatnými GNU/Linux distribúciami je to, že inštalované balíky sa zároveň nakonfigurujú pomocou rozumných predvolených hodnôt, poprípade si vyžiadajú potrebné informácie. Preto, keď inštalujeme súčasť, balíky sa nielen nainštalujú, ale i nakonfigurujú tak, aby poskytovali ucelenú službu.

Viac informácií o Výpočtovom mraku (Cloud Computing) sa nachádza v časti UEC.

Po ukončení inštalačného procesu môžeme zobraziť zoznam dostupných súčastí zadaním nasledujúceho príkazu do príkazového riadka:

tasksel --list-tasks
[Note]

Výstup zobrazí zoznam súčastí z iných distribúcií založených na Ubuntu ako napríklad Kubuntu a Edubuntu. Príkaz tasksel môžete spustiť aj bez parametrov, čím sa otvorí ponuka rôznych dostupných súčastí.

Zoznam balíčkov, ktoré boli nainštalované danou súčasťou môžeme zobraziť zadaním parametra --task-packages. Napríklad, ak chceme zobraziť zoznam balíčkov nainštalovaných súčasťou DNS Server, zadáme toto:

tasksel --task-packages dns-server

Výstupom príkazu by mal byť zoznam:

bind9-doc
bind9

Takže ak sme nenainštalovali niektorú zo súčastí počas inštalácie systému, a neskôr sme zistili, že pre nový LAMP server potrebujeme aj DNS server, jednoducho vložíme CD a zadáme príkaz:

sudo tasksel install dns-server