K3D

K3D je GPL 3D modelovací a animačný systém. Pomocou základných tvarov, ako elipsoid, guľa, ihlan, kocka, možno vytvoriť zložitejší priestorový objekt.

www.k-3d.org