KolourPaint

KolourPaint je jednoduchý bitmapový editor podobný Skicáru z Windows. Je ale kvalitnejší a má viac funkcií: podporuje množstvo formátov, priehľadnosť, zmenšuje obrázky, kedykoľvek možno použiť lupu.

Používam ho na zmenšovanie fotografií, kreslím a upravujem jednoduché obrázky.

sourceforge.net/projects/kolourpaint

Z repozitára odporúčam balíček kdegraphic-kolourpaint.

Okno programu: