KTechLab

KTechLab je simulačný program, ktorý poskytuje simuláciu analógových i číslicových obvodov v grafickom používateľskom rozhraní v reálnom čase.