LaTeX a neobvyklé výpočty v pevnej rádovej čiarke

BLAŠKO, Rudolf, (SK)
LaTeX a neobvyklé výpočty v pevnej rádovej čiarke

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]

Abstrakt:
LATEX používa mnoho používateľov, mnohí ho používajú iba ako textový editor, ale mnohí pomocou neho dokážu interpretovať veľmi zaujímavé výsledky. Tento článok sa snaží poukázať na niektoré skutočnosti, ktoré LATEX dokáže. Aj keď cesta týmto smerom nie je najelegantnejšia a ani jednoduchá, je rozhodne veľmi zaujímavá a poučná a dokazuje, že TEX je veľmi silný prostriedok v mnohých smeroch.
Kľúčové slová. LATEX, programovanie, výpočty v pevnej rádovej čiarke, príprava skúšobných materiálov.


BLAŠKO, Rudolf, (SK)
LATEX AND UNUSUAL FIXED POINT COMPUTATIONS
Abstract.
For many of LATEX users it is sufficient to use this powerful system like advanced text processor, but there are also power users which can do many interesting things using LATEX programming features. In this contribution we will show some of LATEX capabilities, which enable us to prepare examination materials for students. The way of LATEX programming is not the simplest one, nor it is very elegant, but can be interesting and instructive, showing the power of LATEX language also in non-traditional areas of general computing, not only for text layout and processing.
Key words and phrases. LATEX, programming, fixed point computations, preparation of examination materials.