MenoPopisZáznamySchváliť
Databáza slobodných didaktických materiálov

V knižnici môžete nájsť tieto typy materiálov:

  • Tipy, nápady a skúsenosti
  • Pracovný list
  • Vyučovacia hodina
  • Projekt

Poznámka: Výukové materiály na stránke sú šírené pod licenciou GNU FDL(sk preklad) (ak nie je pri materiáli uvedené inak).

70