Databáza slobodných didaktických materiálov

V knižnici môžete nájsť tieto typy materiálov:

  • Tipy, nápady a skúsenosti
  • Pracovný list
  • Vyučovacia hodina
  • Projekt

Poznámka: Výukové materiály na stránke sú šírené pod licenciou GNU FDL(sk preklad) (ak nie je pri materiáli uvedené inak).

Programovací jazyk SCRATCH

Popis: Prezentácia obsahuje základný popis jazyka: bloky, ukážku prostredia, editor kreslenia....
Stupeň vzdelania: ISCED 2 - 2. stupeň ZŠ/príma až kvarta osemročných gymnázií
Ročník: 1-4
Predmet: Informatika
Medzipredmetové vzťahy:
Vyučovací jazyk: slovenský
Typ materiálu: Tipy, nápady a skúsenosti
Doplňujúci údaj (url):

Autor: Peter Štrba
Čas vloženia: 15 júl 2010
Čas modifikácie: Utorok, 24 august 2010, 13:49
Súbor: odp.gif ossconf2010_scratch.odp

Moje skúsenosti so zavádzaním Linuxu v škole

Popis: Netradičná prednáška o tom, ako učitelia neznášajú Linux
Stupeň vzdelania:
Ročník: --
Predmet: Nešpecifikovaný
Medzipredmetové vzťahy: --
Vyučovací jazyk: slovenský
Typ materiálu: Tipy, nápady a skúsenosti
Doplňujúci údaj (url):

Autor: Peter Mráz
Čas vloženia: 15 júl 2010
Čas modifikácie: Utorok, 24 august 2010, 13:51
Súbor: odp.gif mraz_skusenosti_linux.odp

Jednorozmerné pole

Popis: Definícia, deklarácia, príklad a jednoduchá úloha
Stupeň vzdelania: ISCED 3A - gymnázium
Ročník: 3-4
Predmet: Informatika
Medzipredmetové vzťahy:
Vyučovací jazyk: slovenský
Typ materiálu: Tipy, nápady a skúsenosti
Doplňujúci údaj (url):

Autor: Peter Štrba
Čas vloženia: 15 júl 2010
Čas modifikácie: Utorok, 24 august 2010, 13:49
Súbor: odg.gif jpole.odg

Otvorený softvér: história a licencie

Popis: Pár slov o tom, ako (otvorený) softvér vlastne začal
Stupeň vzdelania:
Ročník: --
Predmet: Nešpecifikovaný
Medzipredmetové vzťahy: --
Vyučovací jazyk: slovenský
Typ materiálu: Tipy, nápady a skúsenosti
Doplňujúci údaj (url):

Autor: Miloš Šrámek
Čas vloženia: 15 júl 2010
Čas modifikácie: Utorok, 24 august 2010, 13:50
Súbor: odp.gif kremnica08-milos.odp

Možnosti nasadenia otvoreného softvéru na školách

Popis: Prehľad možností, ktoré otvorený a slobodný softvér poskytuje a niekoľko stratégií, ako možno postupovať pri jeho nasadení v škole


Stupeň vzdelania:
Ročník: --
Predmet: Nešpecifikovaný
Medzipredmetové vzťahy: --
Vyučovací jazyk: slovenský
Typ materiálu: Tipy, nápady a skúsenosti
Doplňujúci údaj (url): Príspevok na Didinfo'09

Autor: Miloš Šrámek
Čas vloženia: 15 júl 2010
Čas modifikácie: Utorok, 24 august 2010, 13:50
Súbor: pdf.gif didinfo09-2.pdf

Pracovné listy k programu KompoZer pre ZŠ

Popis: Práca obsahuje sedem pracovných listov, v ktorých sú postupne spracované prvé kroky práce s aplikáciou KompoZer pri vytváraní jednoduchej webovej stránky.
Pracovné listy sú určené žiakom základnej školy, ktorí sa s tvorbou webových stránok stretávajú po prvý raz. Postupujú od ovládania programu, formátovanie písma, vlastnosti stránky, tabuľky, po vkladanie obrázkov.
Na záver každého pracovného listu sú úlohy na precvičenie učiva. V prílohe sú spracované dva metodické listy pre prvé dve úvodné vyučovacie hodiny.

Stupeň vzdelania: ISCED 2 - 2. stupeň ZŠ/príma až kvarta osemročných gymnázií
Ročník:
Predmet: Informatika
Medzipredmetové vzťahy:
Vyučovací jazyk: slovenský
Typ materiálu: Pracovný list
Doplňujúci údaj (url):

Autor: Mgr. Jaroslava Ribánová
Čas vloženia: 16 júl 2010
Čas modifikácie: Piatok, 16 júl 2010, 09:38
Súbor: pdf.gif Ribanova2010.pdf

Open source edukačný softvér na hodinách informatiky

Popis: Práca približuje otvorený softvér, jeho vlastnosti a možnosti využitia v školskom prostredí. Súčasťou
sú niektoré námety na vyučovanie, rozdelené podľa tematických okruhov predmetov
informatika a informatická výchova v Štátnom vzdelávacom programe.

Stupeň vzdelania: Rôzne
Ročník:
Predmet: Nešpecifikovaný
Medzipredmetové vzťahy:
Vyučovací jazyk: slovenský
Typ materiálu: Tipy, nápady a skúsenosti
Doplňujúci údaj (url):

Autor: Zuzana Pauchlyová
Čas vloženia: 17 júl 2010
Čas modifikácie: Sobota, 17 júl 2010, 08:18
Súbor: pdf.gif pauchlyova2010.pdf