Deň otvoreného softvéru v škole - Bratislava

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT) v r. 2014 organizuje sériu akcií pre učiteľov o používaní otvoreného softvéru na školách s názvom Deň otvoreného softvéru v škole.
Tento dotazník je určený pre učiteľov, ktorí majú záujem o časť na jeho bratislavskej časti.

O Audacity

Audacity je slobodný, multiplatformový zvukový editor, ktorý funguje v operačnom systéme MS Windows aj GNU/Linux.

Audacity môžete využiť na:

  • nahrávanie zvuku
  • prevod nahrávok z magnetofónových pások a gramofónových platní do digitálneho záznamu alebo na CD
  • úpravu zvukových súborov vo formátoch Ogg Vorbis, MP3 a WAV
  • strihanie, rozdeľovanie a mixáž nahrávok
  • zmenu rýchlosti a hlasnosť nahrávok
  • a mnoho ďalších vecí! Viac informácii je na stránke O programe Audacity.

Stránky o Audacity

Online návody a príručky

Online pomoc a podpora

Knihy o Audacity

  • Markus Priemer: Audacity kompakt, Deutsch Bomots Verlag, 2008 (De)

Autori prekladu

  • Jozef Kundlák ml.