O open-source řešičích na bázi MKP

SEBERA, Václav, (CZ)
O open-source řešičích na bázi MKP

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]

Abstrakt: V práci se autor snaží přiblížit čtyři open-source programy na bázi metody konečných prvku (MKP), které lze využít k numerickým analýzám, a to jak v edukační, tak i vědecké práci. V práci je podán i poměrně detailní popis těchto aplikací včetně ukázek prací (výsledků) v nich provedených. Na vše je nahlíženo spíše z pohledu běžného uživatele, „konzumenta“, MKP nástrojů. Dále v práci najdeme také hrubý přehled cca 70-ti open-source MKP nástrojů včetně jejich základních charakteristik, a základní internetové zdroje, které se open-source softwarem pro numerické analýzy zabývají.

Klíčová slova. Open Source, Numerická analýza, Metoda konečných prvků.


SEBERA, Václav, (CZ)
About open-source solvers based on FEM
Abstract. Author of the paper tries to zoom in the four chosen open-source solvers based on finite element method, which could be used for numerical analyses in both education or scientific work. Detailed description of work and some results from focused solvers are also given. The author’s approach is to give a look from the common user, “consumer“, of FEM tools, so only general pieces of information are mentioned. The list containing about 70 particular software tools and main internet pages dealing with open-source numerical analyses software can also be found in the paper.
Key words and phrases. Open Source, Numerical analysis, Finite element method.