Otvorený softvér v našej učebni - príklad

Škola

Meno, mesto/obec, web

Vybavenie učebne

Detaily o učebni: hardvér, operačný systém (Linux (distribúcia, detaily, LTSP...), Windows, dual-boot,...). Ak máte učební s OSS viac, spravte pre každú zvláštny záznam.

Predmety

Pri ktorých predmetoch sa OSS používa, uveďťe aj programy, prípadne ich stránky. Viac o používaných programoch možno pridať do skupiny Programy pre výuku.