Pojďte pane, budeme si hrát (... s pdf)

MAŘÍK Robert, (CZ) TIHLAŘÍKOVÁ Miroslava, (CZ)
Pojďte pane, budeme si hrát (... s pdf)

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]

Abstrakt: Formát PDF je jeden z hlavních standardů pro multiplatformní uchovávání dat a pro šíření a výměnu dokumentů nejen v prostředí internetu. V příspěvku jsou rozebrány některé možnosti, jak využít tento formát ve výuce na školách libovolných stupňů mnohem lépe, než jako pouhou elektronickou obdobu klasického papíru či folie pro dataprojektor. Prostředky jazyka JavaScript implementovaného do prohlížeče Adobe Reader je možno učinit výukový proces zajímavějším a výukové materiály atraktivnější a snadněji použitelné. Příspěvek se neomezuje pouze na přípravu eLearningových materiálů, ale pokrývá například i tvorbu didaktických her.

Klíčová slova. PDF, LATEX, výuka.

MAŘÍK Robert, (CZ) TIHLAŘÍKOVÁ Miroslava, (CZ)
LET’S GO TO PLAY WITH PDF IN EDUCATION
Abstract. Portable document format (PDF), is one of the most widespread cross platform standards used mainly (but not only) to store and interchange informations on the Internet. This format provides an electronic replacement for classical paper materials or slides used with data projector. In this paper, we discuss several possibilities how to enrich teaching materials in PDF using JavaScript language implemented in Adobe Reader and get more attractive and more interesting teaching materials, including some didactic games for students. The techniques described in the paper, can be used in education at schools of any specialization and at any level of the education system.
Key words and phrases. PDF, LATEX, education.