Príprava na inštaláciu

Táto časť hovorí o rôznych aspektoch, ktoré je potrebné zvážiť pred začatím inštalácie.

Systémové požiadavky

Vydanie Ubuntu 10.04 LTS Server Edition podporuje dve hlavné architektúry: Intel x86 a AMD64. Nasledujúca tabuľka zobrazuje odporúčané hardvérové požiadavky. V závislosti od toho, čo potrebujeme, môže postačovať aj menšie vybavenie ako je uvedené. Avšak ak tieto požiadavky odignorujeme, môže sa stať, že budeme sklamaní.

Tabuľka:  Odporúčané minimálne požiadavky

Typ inštalácie

Operačná pamäť

Voľné miesto na disku

Základný systém

Úplná inštalácia

Server

128 megabajtov

500 megabajtov

1 gigabajt


Vydanie Server Edition poskytuje základný systém pre všetky ostatné serverové aplikácie. Jeho minimalistický návrh poskytuje platformu pre požadované služby, ako sú napríklad súborové a tlačové služby, web hosting, email hosting, atď.

Požiadavky pre UEC sú dosť odlišné. Požiadavky pre koncové rozhranie sa nachádzajú v časti “požiadavky na rozhranie” a požiadavky pre uzly UEC zasa v časti “Požiaqdavky uzlov”.

Rozdiely medzi vydaniami Server a Desktop

Existuje niekoľko rozdielov medzi vydaniami Ubuntu Server Edition (vydanie určené pre servery) a Ubuntu Desktop Edition (vydanie určené stolné počítače). Je potrebné poznamenať, že obe verzie používajú rovnaké apt zdroje softvéru. Takže je rovnako jednoduché nainštalovať serverové aplikácie vo vydaní Desktop Edition, ako aj vo vydaní Server Edition.

Rozdiely medzi oboma vydaniami je ten, že vo vydaní Server Edition nie je grafické prostredie X window, ďalej v inštalačnom procese a v tom, že používajú rozdielne jadrá Kernel.

Rozdiely v jadrách:

  • Vydanie Server Edition používa V/V plánovač Deadline miesto plánovača CFQ, ktorý používa vydanie Desktop Edition.
  • Vo vydaní Server Edition je vypnutá Preempcia.
  • Frekvencia prerušení časovača je vo vydaní Server Edition 100Hz a vo vydaní Desktop Edition 250Hz.
[Note]

Ak ste sa rozhodli použiť 64-bitovú verziu Ubuntu pre 64-bitové procesory, nebudete obmedzený adresným priestorom pamäte.

Ak chceme vidieť všetky nastavenia jadra, môžeme ich nájsť v súbore /boot/config-2.6.31-server. Stránka v anglickom jazyku Linux Kernel in a Nutshell je tiež výborným zdrojom, kde sa dá dozvedieť viac o nastaveniach jadra.

Vytvorenie zálohy

Pred inštalovaním Ubuntu Server Edition by sme sa mali presvedčiť, či máme všetky dáta zo systému odzálohované. Informácie o zálohovaní sa nachádzajú v časti Zálohovanie.

Ak neinštalujeme operačný systém na čistý počítač, bude potrebné zmeniť rozdelenie diskových oddielov na našom disku, aby sa vytvorilo miesto pre Ubuntu.

Pri rozdeľovaní nášho disku, by sme mali byť pripravený na možnosť straty všetkých dát, ktorá môže nastať v dôsledku chyby počas prerozdeľovania diskových. Programy používané v inštalácii sú celkom spoľahlivé, väčšina z nich je preverená rokmi používania, ale vykonávajú aj deštruktívne činnosti.