Program Maxima

KORDEK, David, (CZ)
Program Maxima

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]

Abstrakt: Co je to Open Source Software? Příklady některých nejpoužívanějších software tohoto typu. Výhody a nevýhody Open Source Software. Jak získat program Maxima. Základní funkce programu Maxima. Orientace v programu xMaxima a několik ukázek. Jak se dá použít ve výuce matematiky nebo fyziky.


Kľúčové slová. Open Source Software, Maxima, základní operace.

KORDEK, David, (CZ)
PROGRAM MAXIMA
Abstract. What is Open Source Software? The examples of the most used software of this type. Advantages and disadvantages of Open Source software. How can we get the program Maxima? The basic functions of the programme Maxima. The orientation in this program and several illustrations. How can we use this program in education of physics and mathematics.
Key words and phrases. Open Source Software, Maxima, Basic Operations.