QCAD

QCAD je univerzálny program na 2D kreslenie technických výkresov. V operačných systémoch GNU/Linux je proram zadarmo. V operačnom systéme MS Windows sú pre jeho zostavenie potrebné neslobodné knižnice, preto je na stránke dostupná iba Demo verzia tohto programu.

Program dokáže kresliť čiary, obdĺžniky, elipsy, kótovanie a šrafovanie. Možno nastaviť hrúbku a typ čiary podľa ISO. Je vhodný na vyučovanie kreslenia výkresov.