stručne o Drupal-e

Drupal je najrýchlejšie rastúci CMS za posledný rok. Ide o moderne vyzerajúci systém. Táto stránka je vytvorená v systéme Drupal. Písanie a úprava článkov sa robí v tom istom okne na stránke webu. Po prihlásení do systému sa dá dvoma kliknutiami vytvoriť nový článok, alebo sa nájdete existujúci a jedným kliknutím prejde na jeho úpravu:

Obsah stránky je tvorený článkami s rôznymi prednastavenými vlastnosťami. Podľa toho sa označujú ako stránky knihy, príspevky blogu či články. Všetky typy článkov môžu byť zaradené v knihe, ktorá ich stromovo zobrazuje:

Drupal a jeho časti sa dajú stiahnúť z domovskej stránky drupal.org . Slovenský preklad zo stránky drupal.org/project/sk . Novinky a postupy v slovenčine sú na stránke drupal.sk .

Inštalácia Drupalu spočíva v nakopírovaní súborov na server a zadaní vašeho webu do prehliadača. Zobrazí sa formulár kde treba zadať údaje vytvorenej databázy: meno databázy, pristupove meno a heslo. Inštalácia slovenčiny do najnovšieho Drupalu 6 spočíva pred inštaláciou v nakopírovaní súboru sk.po , z adresy drupal.org/node/223512 , do adresára www_root/profiles/default/translations/ . Inštalácia Tiny pozostáva z viac krokov.