Výhody otvoreného softvéru

Otvorený softvér sú programy, ktorých zdrojové kódy sú verejne prístupné, je zadarmo a ostane zadarmo.

 

 

Aké výhody prináša otvorený softvér?

 1. Kvalitné programy - na vývoji a kontrole programov sa môže podielať veľa ľudí.
 2. Ľahké odstránenie chýb - do kódu sa môže pozrieť veľa vývojárov.
 3. Zamedzenie šírenia vírusov - chyby sú rýchlo odstránené a nemôžu byť použité na prienik do systému, teda ani pre vírusy.
 4. Obmedzenie špionáže - programy od komerčných firmy zbierajú informácie zákazníkoch, často aj bez ich vedomia.
 5. Obmedzenie počítačovej kriminality - menšie možnosti prieniku do zabezpečených systémov, softvér je legálny.
 6. Úspora času pri učení - dodržovanie štandardov.
 7. Úspora financií - všetko je zadarmo (operačný systém, kancelárske aplikácie, grafické programy, CAD ... koľko by to stálo od komerčnej firmy?), lacnejšia údržba (kvalitné programy zadarmo nezvyknú robiť problémy), nie je potrebné toľko sa učiť (dodržovanie štandardov), vždy najnovší softvér (upgrade zadarmo).
 8. Umožnenie vzdelávania sa - do programov a ich nastavenia môže každý nahliadnuť, a zdrojové kódy môže použiť do vlastných programov, dostatok ovládačov (Linux).
 9. Podpora - množstvo miest na stiahnutie softvéru, poradenstvo v diskusných skupinách, odstránenie nahlásených chýb, automatické aktualizácie.
 10. Žiadne stresy so softvérovej polície.
 11. Bezpečná komunikácia - bankové prevody.

Prečo používať otvorený softvér v škole?

 1. Finančná úspora, ktorá môže byť vyššia ako je cena počítača.
 2. Nedá sa to zavíriť, ani poškodiť žiakmi.
 3. Dobré programy na vyučovanie, grafiku, dokumenty, CADy.
 4. Práca rovnaká ako v komerčných programoch.
 5. Netreba neustále opravovať komerčný operačný systém a aplikácie.
 6. Ľahká údržba otvoreného softvéru - netreba CD, stačí repozitár z internetu
 7. Nie je žiadna hmotná zodpovednosť za mejetok školy vo forme CDčiek, ktoré treba každoročne spisovať na inventarizácii.
 8. Windows vo virtuálnom počítači sa nedá tak ľahko zavíriť a obnova virtuálneho harddisku je jednoduchá, pretože je to súbor.

Môžete dopísať ďalšie výhody a dôvody, ak vás niečo napadne.