Web Development

Tento dokument má slúžiť ako pomôcka webdeveloperom, ktorý majú záujem prejsť na Linux pri tvorbe web stránok. Obsahuje stručné pokyny ako si nainštalovať do Ubuntu na trhu najviac zastúpené internetové prehliadače, kvôli rôznym spôsobom zobrazenia a testovaniu tvorených stránok, taktiež postupy na inštaláciu a aj stručný popis funkčnosti niekoľkých programov a prostredí na tvorbu stránok.