Knižnica otvorených vzdelávacích materiálov

Na konferencii OSSConf2011 sme sľúbili, že vytvoríme knižnicu so vzdelávacími materiálmi pre učiteľov. Tu je: http://kniznica.sospreskoly.org/welcome.php.

Tešíme sa na používateľov, prispievateľov, otázky či komentáre.