Adresáre v Linuxe

/bin ... Vykonávateľné súbory, príkazy systému

/boot ... Obsahuje jadro systému + zálohy MBR.

/dev ... Zariadenia systému. Každé zariadenie je reprezentované jedným súborom, napr. disky.

/etc ... Väčšina konfiguračných súborov celého systému.

/home ... Pod týmto adresárom sa nachádzajú domovské adresáre každého užívateľa.

/lib ... Tu sú uložené niektoré systémové knižnice nevyhnutné pre beh systému.

/lost+found ... Pri kontrolách disku sa sem ukladajú “stratené” dáta (niečo ako lost clusters).

/proc ... Každý súbor predstavuje akýsi “prielez” k istej časti jadra Linuxu. Súbory sú len fiktívne.

/root ... Domovský adresár správcu systému, root-a.

/sbin ... Obsahuje príkazy systému, ktoré môže používať len root.

/tmp ... Adresár pre dočasné súbory, prístupný každému užívateľovi.

/usr ... V tomto adresári sú uložené všetky inštalované programy, manuály, príkazy apod.

/var ... Obsahuje rôzne podadresáre pre mail, logy, www a i.