Ako nainštalovať linux na počítač s malou pamäťou

Niektoré počítače v škole majú často menej ako 128MB pamäte. Ak ste takýto počítač dostali, je potrebné ho vybaviť operačným systémom. Rovnako, ak takýto počítač vyraďujete a chcete ho podarovať žiakovi alebo kolegovi či kolegyni, ktorí prejavia o PC záujem, je neprípustné ponechať na takomto PC komerčný operačný systém. Riešením je Linux. Najviac sa však takýto systém hodí ako Infostánok niekam na chodbu, ak je vám ľúto takýto počítač už zahodiť.

Najskôr teda stiahneme obraz Xubuntu (pozor nie live ale alternate verziu) a napálime ho na CD. Samotná Xubuntu distribúcia je určená na počítače s malou pamäťou a výkonom, my ho však použijeme preto, že sa z tohto cd dá nainštalovať len základný sytém bez grafického prostredia.

Pomocou F2 vyberieme slovenský jazyk a v ponuke vyberieme možnosť Install a command-line system

Xubuntu - inštalácia

Po inštalácii budeme postupovať takto:

  • zaktualizujeme systém (po zaktualizovaní má systém niečo cez 670 MB)
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
  • nainštalujeme grafický systém okien (95,2 MB)
sudo apt-get install xorg
  • nainštalujeme správcu okien (5,3 MB)
sudo apt-get install icewm
  • nainštalujeme X display manager - ktorý bude riadiť prihlasovanie do grafického prostredia (0,8MB)
sudo apt-get install xdm
  • teraz nainštalujem menu
sudo apt-get install menu
  • nakoniec ešte nástroje na prispôsobenie prostredia
sudo apt-get install icemc iceconf
  • Súborový manažér na pracovnej ploche 
sudo apt-get install dfm

Pozor, ak chcete upravovať menu, musite spustiť sudo icemc a menu nájdete v /etc/X11/icewm

Odporúčame i SSH pre vzdialenú správu: 

sudo apt-get install ssh openssh-server

Teraz stačí systém reštartovať pomocou

sudo reboot

a môžeme otestovať, ako to funguje. (Ak ešte nechceme reštartovať a pokračovať v inštalácii v grafickom režime, stačí napísať startx).

Takže teraz máme nainštalovaný moderný a hlavne bezpečný systém s grafickým prostredím, ktorý pobeží veľmi svižne i na počítači s 64MB RAM.

Problém, ktorý sa naskytne po nainštalovaní, je vypnutie a reštart počítača z grafického prostredia. Ak však má počítač fungovať ako infostánok, tak takúto funkciu ani nepotrebuje.

Počítač sa v prípade potreby dá vypnúť otvorením terminálu a zadaním

sudo halt

a reštartovať pomocou

sudo reboot 

Inštalácia potrebných programov

Keďže sa jedná o infostánok, najpotrebnejšou aplikáciou bude webový prehliadač. Firefox (56,6 MB) naištalujeme takto:

sudo apt-get install firefox

Ďalším programom je IM klient.

sudo apt-get install pidgin

Jednoduchý textový editor

sudo apt-get install nedit

Ghost View na prehliadanie PDF.

sudo apt-get install gv

Prehrávač multimédii:

sudo apt-get install xine-ui

Môžete si samozrejme vybrať i ľubovoľné ďalšie aplikácie.

Vždy keď doinštalujete program spustite sudo update-menus