Ako nainštalovať školský server

Zopár slov na úvod

Dnes som sa znenazdania rozhodol, že sa podelím so širokou verejnosťou s tým, ako som inštaloval náš školský server. Než som sa pustil do inštalovania, o Linuxe som nevedel takmer nič. Mal som mizerné skúsenosti s prevádzkou učiteľského počítača, na ktorom ako server bežal Lan Suite a tiež par skúseností s Windows Small Bussines Serverom 2000. Mal som tiež máličko skúseností s desktopovým Linuxom - Ubuntu. Dá sa teda povedať, že o Linuxe som nevedel takmer nič.

Napriek tomu sa mi podarilo linuxový server nainštalovať za cca 2 mesiace (s takýmto návodom by som to zvládol aj za deň) tak, že na ňom funguje Firewall s prekladom adries, Web server, Proxy server s filtrovaním webových stránok na základe obsahu, poštový server sťahujúci poštu z našej poštovej schránky a mnoho ďalších služieb, ako napríklad CMS Drupal, LMS Moodle, Gallery2, Jabber server, PXE boot a podobne.

O všetkom tomto budem hovoriť v nasledujúcich kapitolách. Poviem o jednotlivých serverových aplikáciách - na čo slúžia a ako sa inštalujú. Netvrdím, že jednotlivé postupy sú najsprávnejšie, preto ocením, keď mi pošlete svoje pripomienky.


Čo obsahuje linuxový server

Obsah linuxového servera je rôzny, líši sa podľa distríbúcie linuxu, ktorých je neúrekom. Po nainštalovaní máte k dispozícií niekoľko základných programov, ktoré sa tvorcovia distribúcie rozhodli dať na médium.

Vo väčšine distribúcií však nájdete program (často i niekoľko), ktoré vo vašom serveri vytvoria:

 • Webový server - slúži na publikovanie webových stránok,
 • Poštový server- umožňuje príjímať a odosielať poštu, filtrovať prijaté správy (SPAM) atď.,
 • DNS server - prekladá číselné adresy počítačov na ľahšie zapamätateľné mená,
 • Proxy server - oddeľuje Vašu sieť od zvyšku sveta a môže aj ukladať webové stránky do medzipamäte a tým zrýchľovať ich načítanie,
 • Tlačový server - umožňuje zdielanie tlačiarní, vrátane riadenia prístupu, či spracovania štatistík,
 • Firewall - pomáha brániť prienikom z vonkajšej do vnútornej siete, či riadiť a tvarovať sieťovú prevádzku,
 • DHCP server - umožňuje automatickúé nastavenie siete na klientských staniciach a tiež zavádzanie systému zo siete,
 • Súborový server - umožňuje centrálne zdieľanie súborov,
 • SSH server - umožňuje vzdialenú správu servera,
 • a mnoho ďalších...

Prečo by škola mala mať vlastný linuxový server?

 • môže webovú stránku nahrávať na svoj vlastný počítač cez sieť, čo je rýchlejšie ako ftp prístup,
 • môže využiť webové služby, ktoré stonline neposkytuje ako napríklad MySQL databázu a PHP,
 • môže si tiež na správu webovej stránky nainštalovať CMS systém, ktorý umožňuje tvoriť obsah webových stránok priamo cez prehliadač,
 • môže tiež použiť Systém riadenia vzdelávania (Learning managment system - LMS) systém, ktorý umožňuje vytváranie pracovných listov tak, že sú žiakom dostupné aj doma a netreba ich prefocovať, tiež dovoľuje vytvoriť testy, ktoré žiaci môžu urobiť na počítači a učiteľ ich nemusí opravovať a podobne,
 • môže lepšie spravovať svoju elektronickú poštu tým, že každý učiteľ i žiak môžu mať svoj vlastný poštový účet,
 • môže tiež lepšie filtrovať spam - nevyžiadanú poštu.
Pri linuxovom serveri sú všetky tieto časti voľne dostupné (minimálne zriaďovacie náklady), a nájdu sa i ľudia, ktorý vám poradia ako jednotlivé služby správne nakonfigurovať (minimálne servisné náklady).

Obsah