Ako nastaviť ukladanie doménových mien na školskom serveri

Domenové mená sú mená počítačov, ktoré sú priradené k číselným adresám počítačov. Doménové mená boli počítačom pridelené kvôli ľuďom, pretože IP adresy sú iste ťažšie zapamätateľné, ako adresa napr. www.google.sk. Pre činnosť Internetu sú však potrebné číselné IP adresy (či už verzie 4 alebo 6), preto musí byť každé meno počítača prevedené na jeho číselnú podobu a na to slúžia menné servery (DNS servery).

Ak do prehliadača zadáme sk.openacademy.eu musí služba DNS nájsť číselnú adresu počítača s takouto mennou adresou poslaním požiadavky na iný menný server. Toto hľadanie trvá určitý čas, no dá sa urýchliť tak, pomocou takzvaného kešovania adries. DNS server si do svojej vyrovnávacej pamäti ukladá jednotlivé doménové mená a k nim prislúchajúce číselné adresy a pri nasledujúcej požiadavke na preklad mena sa už nepýta ostatných DNS serverov, ale poskytne odpoveď zo svojej pamäte.

Toto správanie v konečnom dôsledku zrýchli načítavanie stránok, pretože Váš počítač dostane IP adresu cieľa rýchlejšie a teda skôr začne načítať stránku.

DNS činnosť

Príklad

Pri zisťovaní záznamu pre adresu "www.wikipedia.org" je postup takýto:

  1. používateľ zadá meno www.wikipedia.org, počítač sa obráti na lokálny menný server s požiadavkou o IP adresu www.wikipedia.org,
  2. lokálny menný server túto informáciu nemá, pozná však adresy koreňových serverov. Na jeden z nich sa obráti (napr. na 193.0.14.129) a požiadavku mu prepošle,
  3. ani koreňový server nepozná odpoveď, vie však, že existuje doména najvyššej úrovne org a poskytne žiadateľovi adresy jej autoritatívnych serverov,
  4. lokálny server jeden z nich vyberie (napr. tld1.ultradns.net s IP adresou 204.74.112.1) a pošle mu požiadavok na IP adresu mena www.wikipedia.org,
  5. ani tento server informáciu nepozná, ale poskytne IP adresy autoritativních serverov domény wikipedia.org,
  6. lokálny server si opäť jeden vyberie a pošle mu požiadavok na IP adresu mena www.wikipedia.org
  7. keďže toto meno už je v doméne wikipedia.org, dostane od jej servera autoritatívnu odpoveď, že hľadaná IP adresa je 145.97.39.155
  8. lokálny menný server túto odpoveď odovzdá žiadajúcemu počítaču.

Toto je kompletný postup riešenia daného požiadavku. Môže se však stať, že niektorý z menných serverev (napríklad aj Váš) má hľadanú informáciu vo svojej vyrovnávacej pamäti, pretože príslušnú požiadavku nedávno riešil. V takom prípade poskytne neautoritatívnu odpoveď z vyrovnávacej pamäte a ďalšie požiadavky odpadávajú.Zmena v nastaveniach siete

Najprv otvorte vetvu Sieť a ťuknite na odkaz Network Configuration. Na stránk, ktorá sa zobrazí ťuknite na Hosname and DNS Client.

Do polí DNS server pridajte adresu 127.0.0.1 na prvé miesto a potom stlačte tlačidlo Uložiť. Týmto nastavením zabezpečíte aby server pozrel najskor svoje záznamy až potom hľadal u nadradených počítačov.

Potom aplikujte nastavenia pomocou tlačidla Apply Configuration.

Webmin - nastavenie siete 3

 


V ďalšom kroku otvorte vetvu Servery a ťuknite na odkaz BIND DNS Server. Na stránke, ktorá sa otvorí vyberte Forwarding and Transfer.Nastavenie DNS servera

Do polí Servers to forward queries to zadajte IP adresy nadradených DNS serverov a stlačte tlačidlo Uložiť.

Webmin - Ukladanie DNS 2

Nakoniec aplikujte nastavenia pomocou tlačidla Apply Changes.