Ako vytvoriť Maildir pre IMAP/POP server "Courier IMAP"

  * dokumentácia k adduser 

man adduser

  * pohľadajte zmienku o súbore adduser.local
  * nájdete, že mal by sa mal nacházať v 

/usr/local/sbin/adduser.local

  * ak tam nie je, tak ho vytvorte, argumenty do tohto súboru: username uid gid home-directory
  * to je vlastne nejaký post-adduser skript. Keď vytvoríte usera, adduser na konci zavolá adduser.local (musí byť spusiteľný) a v ňom možete vykonať ďalšie operácie 

V podstate, potrebujete tam dať niečo ako:

maildirmake ${4}/Maildir
chown -R ${2}:${3} ${4}/Maildir

ak

${2} je uid
${3} je gid
${4} je homedir

  * skúste pridať tie dva riadky uvedené vyššie, do adduser.local, potom 

chmod 700 adduser.local

a pridajte nejakého usera. Malo by to vytvoriť aj Maildir v jeho domácom adresári.

ls -la ~peter/Maildir ? 

drwx------ 7 peter peter 4096 Dec 22 11:17 .
drwxr-xr-x 3 peter peter 4096 Dec 22 10:48 ..
drwx------ 6 peter peter 4096 Dec 22 11:17 .Trash
drwx------ 2 peter peter 4096 Dec 22 10:48 courierimapkeywords
-rw-r--r-- 1 peter peter  12 Dec 22 11:17 courierimapsubscribed
-rw-r--r-- 1 peter peter  15 Dec 22 10:49 courierimapuiddb
drwx------ 2 peter peter 4096 Dec 22 10:48 cur
drwx------ 2 peter peter 4096 Dec 22 10:48 new
drwx------ 2 peter peter 4096 Dec 22 11:19 tmp