Ako zabezpečiť aby bol školský server viditeľný z internetu?

Aby bol server viditeľný z internetu, je potrebné požiadať o zmenu DNS záznamov.

Môžete tak urobiť pomocou kontaktného formuláru na stránke

http://skoly.infovek.sk

 1. Na tejto stránke sa prihláste pomocou čísla školy prideleným projektom Infovek a príslušným heslom.
 2. Kliknite na Formulár
 3. Vyberte Žiadosť o zmenu DNS záznamu domény pod EDU.SK
 4. Napíšte žiadosť takéhoto znenia:

IC: vase cislo infoveku
DOMENA: vasa doména
DNS: Presmerovanie záznamov na náš server

Pred požiadaním sa uistite, že ste vykonali všetky potrebné kroky:

prosíme o

 • pridelenie verejnej IP adresy z rozsahu 87.a.b.c
 • preklad adresy z adresy 87.a.b.c na 10.x.y.2 tak aby sa web otváral priamo z nášho servera - kde x a y sú čísla vašej IP adresy v sieti internet a posledné číslo je číslo počítača vo vašej sieti (ak ste postupovali podľa nášho návodu je to 2)
 • vytvorenie resp. zmenu zaznamu, tak aby www.vasadomena.edu.sk smerovala na vas server.
 • vytvorenie nového záznamu mail.vasadomena.edu.sk, ktorý bude ukazovať na adresu nášho servera t.j. s 87.a.b.c pre vonkajší svet a 10.x.y.2 pre vnútornú sieť medzi školami v sieti EDUNET
 • zmenu MX záznamu pre našu doménu tak, aby ukazoval na DNS meno mail.vasadomena.edu.sk (miesto vasadomena zadáte vašu doménu napr. pre nás by bola adresa mail.gymkremnica.edu.sk)
 • Vypnutie DHCP na routeri CISCO
 • Povolenie portov pre sužby www, https, pop3, smtp, imap, imaps, pop3s, a port 10000 (nemusíte žiadať všetky, len tie ktoré budete používať. môžete tiež žiadať i ďalšie porty, alebo ak máte server s dvoma kartami tak môžete požiadať o full trafic - v prípade iba jednej karty full trafic nie je bezpečný)

Infolinka Infoveku

tel: 0800/123369

email: infovek@telecom.sk