Apt-cacher - ako rýchlo aktualizovať balíčky na počítačoch v sieti

apt-cacher je program, ktorý uchováva inštalačné balíčky, ktoré ponúka klientským počítačom. Výhodne pre použitie v lokálnej sieti, že ak príde požiadavka na inštaláciu balíčka, ktorý je už vo vyrovnávacej pamäti apt-cacera, tak sa nesťahuje znova z Internetu. apt-cacher teda výrazne zrýchli aktualizáciu a inštaláciu rovnakých balíčkov na ostatných staniciach v sieti.

Nastavenie servera

 • Ak chceme apt-cacher nainštalovať, zadáme:
sudo apt-get install apt-cacher
 • pre správnu funkčnosť potrebujeme mať nainštalovaný webový server Apache
sudo apt-get install apache2
 • konfigurácia je v súbore /etc/apt-cacher/apt-cacher.conf - tu môžete zmeniť jeho nastavenia (napr. napríklad email administratora siete)
 • Naimportujeme existujúce balíky:
sudo /usr/share/apt-cacher/apt-cacher-import.pl /var/cache/apt/archives 

Zastavenie a spustenie servera:

/etc/init.d/apt-cacher start 
/etc/init.d/apt-cacher stop 
 • doplnenie konfigurácie Apache v zložke /etc/apache/httpd.con
 Include /etc/apt-cacher/apache.conf 
 • skriptíky pre apt-cacher
/usr/share/apt-cacher/
 • skriptík na kontrolu funkčnosti, funkčnosť môžem otestovať v prehliadači (za predpokladu že, apt-cacher sme nainštalovali na počítač s IP adresou 192.168.0.1 )

http://192.168.0.1/apt-cacher

 • ak chceme, zistiť prenos údajov cez apt-cacher, v konzole spustim
/usr/share/apt-cacher/apt-cacher-report.pl
 • výstup si môžeme pozrieť v prehliadači

http://192.168.0.1/apt-cacher/report

 • nastavíme automatické spustenie apt-cachera po štarte, v súbore /etc/default/apt-cacher doplníme
AUTOSTART=1

Nastavenie klientov

 • nastavenie pre počítače v sieti /etc/apt/sources.list
deb http://192.168.0.1:3142/ftp.sk.debian.org/debian main contrib non-free
deb http://192.168.0.1:3142/security.debian.org/debian main contrib non-free