Blogy

Námety na študentské práce

Možno ste sa s niečím podobným už stretli. Nájdete zaujímavý program ale chýba mu nejaká funkcia, ktorá je tým posledným krôčikom k jeho dokonalosti.

Knižnica otvorených vzdelávacích materiálov

Na konferencii OSSConf2011 sme sľúbili, že vytvoríme knižnicu so vzdelávacími materiálmi pre učiteľov. Tu je: http://kniznica.sospreskoly.org/welcome.php.

Tešíme sa na používateľov, prispievateľov, otázky či komentáre.

Návod pre Ubuntu 11.10 a Unity

Od verzie 11.04 je v Ubuntu nové prostredie. Pomcou návodu na stránke Príručka k Ubuntu desktop 11.10 sa s novým prostredím lepšie spriatelíte.

Maturita z informatiky

Blížia sa maturitné skúšky. Podľa cieľových požiadaviek by každý maturant mal poznať dva operačné systémy. Žiadny učebný materiál vška nie je spracovaný tak aby prezentoval dva operačné systémy.

Preto sme pre vás pripravili stránku Princípy fungovania IKT

Táto stránka môže poslúžiť

Zálohovanie a klonovanie diskov a diskových oddielov

Prostredníctvom projektu Infovek každá škola získala komerčný program Norton Ghost, ktorý slúži na klonovanie a zálohovanie diskov a diskových oddielov. Keďže ide o komerčný produkt, nie je možné ho podarovať žiakom na domáce použitie. Existuje však aj slobodný program s otvoreným zdrojovým kódom s názvom Clonezilla, ktorý dokáže to isté.

Syndikovať obsah