Čo je nové na školách v Brazílii?

Brazílske ministerstvo vzdelávania zverejnilo údaje (apríll 2008) o prebiehajúcom projekte ProInfo. Na projekte je zaujímavé to, že ministerstvo nezabezpečuje len infraštruktúru, ale že pre verejné školy dodáva aj volne prístupný softvér a študijné materiály.

Základom inštalovaných systémov je distribúcia "Linux Educacional 2.0", založená na Debiane s KDE 3.5, KDE-Edu, KDE-Games a niekoľkými ďalšími nástrojmi vytvorenými špeciálne pre tento projekt. Na obrázku je príklad pracovnej plochy:


Linux Educacional

Všimnite si lištu na rýchly prístup k vybraným aplikáciám na hornej časti plochy.

Projekt brazílskeho ministerstva školstva však asi najviac prekvapí svojim rozsahom. Do konca roka 2008 má byť zriadených 28000 viacpočitačových laboratórií, do konca roka 2009 sa počet laboratórií rozšíri až na 53000:


Každé laboratórium pozostáva zo servera a 7 CPU, čím sa vytvorí 15 pracovných miest:

 

V rámci projektu sa teda pre študentov a žiakov celkove vytvorí vyše 800 000 pracovných miest s linuxovským prostredím.

Spracované podľa: http://piacentini.livejournal.com/7871.html