Desktop4Education (Rakúsko)

Rakúske ministerstvo školstva chce rozširovať používanie otvoreného softvéru na základných a stredných školách

Ministerstvo bude rozširovať kolekciu otvoreného softvéru, vytvorenú učiteľom Helmuthom Peerom, ktorý učí matematiku, informatiku a telocvik v mesta Weiz. Za pomoci spoločnosti SUN bude ministerstvo rozposielať Peerov softvér do 1600 škol v Rakúsku. DVD bude rozdávané aj na edukačných akciách a prezentáciách.

Učiteľ Peer zverejnil najnovšie verzie svojich kolekcií edukačného softvéru, ktoré sa nazývajú Desktop4Education (D4E) a Server4Education (S4E), 17. Apríla 2008.

Podľa Peera má ministerstvo záujem o rozšírenie používania otvoreného SW na školách. "Keď videli, ako tento softvér dobre na našej škole funguje, uvedomili si jeho potenciál".

Peer odhaduje, že doposiaľ o používaní D4E and S4E uvažuje 30-50 rakúskych škôl. Zatial sa softvér používa v jeho vlastnej škole, Weizerskom gymnáziu a v základnej škole 'am Tabor' v Neusiedl am See.

Weizerské gymnázium má 634 študentov a 55 učiteľov, pričom zhruha 300 z nich Peerov softvér používa takmer denne. Peerova Open Source ponuka je impresívna: na písanie, štandardné výpočty a kreslenie žiaci používajú OpenOffice. Na vektorovú grafiku používajú Inkscape a na spracovávanie obrázkov Gimp. Peer do zbierky zaradil aj programy na počítačovú algebru Wxmaxima a Maxima a na počítačom podporovaný návrh program Qcad. Na sádzanie a publikovanie textov používajú Scribus a na úvod do programovania kombináciu prekladača GCC, vývojového prostredia Eclipse a programovacích jazyhov PHP and HTML. Študenti tiež dokážu editovať audio pomocou Audacity avideo pomocou programu Kino.

----

Preložené podľa správy na stránke Open Source Observatory and Repository for European public administrations. Skrátené.

Viac o Peerovom softvéri.