Eleonore: Digital

Združenie na šírenie otvorených technológií v školskom a univerzitnom sektore (Association for the Advancement of Open Source Technology in the School and University Sectors P-O-S-T) spustilo medzinárodný projekt „Eleonore: Digital“, ktorého cieľom je podpora mladých v používaní otvoreného softvéru. V projekte, ktorý sa zameriava na študentov stredných škôl v EU, sa spájajú vzdelávanie, open source technológia a "gender mainstreaming", pričom jeho cieľom je vytvoriť edukačnú 3D hru, ktorá sa obsahovo bude zameriavať na život Eleanóry Akvitánskej.

Softvér bude vyvíjaný priamo študentami vo viacstupňovom procese prostredníctvom otvorených technológií (Blender, OpenOffice.org). Hlavým cieľom projektu je však dať mladým ľuďom šancu na rozvoj technických schopností, ktoré sa im zídu v budúcnosti. Zoznámia sa s použitím grafického softvéru v rôznych oblastiach, ako napríklad v umení, architektúre či inde. Autori projektu chcú súčasne ukázať, že každý, bez ohľadu na pohlavie, dokáže s takýmito programami pracovať.

Keďže projekt bude založený na open source technológiách, na programové vybavenie nebudú zúčastnené školy potrebovať žiadne finančné prostriedky. Rovnako aj výsledný softvér bude dostupný zdarma. Každá zúčastnená škola si môže sama zvoliť rozsah svojho zapojenia do projektu. Úlohou zadávateľa projektu, asociácie p-o-s-t, bude pospájanie jednotlivých častí a vytvorenie komunikačnej platformy pre účastníkov.

Viac informácií možno získať na adrese alexm(at)abc.at

Súvisiace stránky:

http://www.p-o-s-t.org/modx/index.php