LinuxAdvance (Rakúsko)

Ako oznámila rakúska televízna stanica ORF, ministerstvo školstva prestane od budúceho školského roka preplácať rakúskym školám náklady na kancelárske aplikácie. Naopak, prechod na otvorené riešenie ocení  príspevkom 10 EUR na počítač. Podobná zásada možno vojde do platnosti aj v prípade operačného systému, a to od r. 2012.

Na školách sa bude testovať špeciálne vyvinutá distribúcia AdvanceLinux, ktorá vznikla na strednej škole v meste Krems. Tam sa momentálne prevádzkuje v troch učebniach. Zaujímavé je, že na školských počítačoch nie je nainštalované nič - žiaci majú k dispozícii USB kľuč s nainštalovaným Linuxom, z ktorého sa zavádza systém a pomocou ktorého pracujú v škole aj doma.

Spracované podľa oznamu na Open Source Observatory.