Naučte sa programovať v Jave

Návody na programovanie v tomto multiplatformovom programovacom jazyku, ktoré boli donedávna umiestnené na http://www.gymspmkr.edu.sk/informatika/JavaTutorial sme prepísali do CMS systému Drupal a umiestnili na adresu http://java.mrazovci.eu

Cieľom autora stránok je preložiť oficiálne návody The Java Tutorials od spoločnosti Sun, aby ku nim študenti a vývojári mali voľný prístup v materinskom jazyku. Vďaka tomu by sa mohol zvýšiť počet dostupných multiplatformových aplikácií.

Vďaka CMS systému sa odteraz do prekladania návodou z anglického jazyka bude môcť zapojiť každý, kto sa zaregistruje. Odteraz môžete nahlasovať chyby v preklade,  nefungujúce odkazy, navrhnúť lepší preklad, alebo priamo opraviť preklepy a pravopisne chyby ostatných prekladateľov.