Projekt mEDUXa (Kanárske ostrovy)

mEDUXa je distribúcia GNU/Linux-u, ktorá je vyvíjaná pre edukačné účely. Bude použitá na 35,000 počtačoch v 1100 školách na Kanárskych ostrovoch. Celkove to predstavuje 325,000 používateľov (25,000 učiteľov a 300,000 študentov).

Viac: http://www.grupocpd.com/archivos_documentos/info_meduxa/meduxa_project_released/PloneArticle_view