Slobodný softvér v Kamloopskom školskom obvode (Kanada)

V Kamloopskom školskom obvode je momentálne najväčšia inštalácia linuxovských desktopov v celej západnej Kanade. Neprejde pri tom týždeň bez toho, aby sa na ich skúsenosti nepýtal niekto z ďalších 60-tich školských obvodov Britskej Kolumbie (celý článok).

Dovolím si preložiť jeden odstavec:

Odpor učiteľov

Nadšení počiatočnými úspechmi, Ferrie (manažér pre informačné technológie v školskom obvode) a jeho pomocníci sa v r. 2003-04 rozhodli prejsť na slobodný softvér aj na stredných školách. Tu sa však objavili problémy, pretože, na rozdiel od základných škôl, na stredných školách sa podujali zmeniť dobre zavedený poriadok. Na stredných školách boli počítače používané v rámci základných osnov a viacerí členovia učiteľského kolektívu považovali túto zmenu za zásah IT oddelenia do vzdelávacích záležitostí. Navyše, hoci na školách v Britskej Kolumbii má byť výučba zameraná skôr na získavanie všeobecných zručností ako na konkrétny softvér, mnohí učitelia už mali pre taký prichystané materiály. "Máte učiteľov s 20-30 ročnou praxou, a tí už nie sú veľmi naklonení opätovnej príprave nových učebných materiálov", hovorí Ferrie. Navyše, na mnohých školách už zaplatili za učebnice, ktoré boli orientované na špecifický proprietárny softvér.

Odpor vyučujúcich sa však rozplynul s príchodom obhajcu nového systému. V roku 2005 prešiel do Kamloopskeho obvodu Dean Coder, riaditeľ z obvodu princa Juraja, ktorý si s Ferriem už predtým dopisoval, pretože sa chcel zúčastniť v prechode na nový softvér. Coder bol pridelený na strednú školu v Barierre, kde rozhodol, že všetkých 110 počítačov školy prejde na Linux so systémom tenkých klientov. Systémový analytik Dean Montgomery tu začal pracovať na systéme druhej generácie, zostavenom z najnovších zariadení. V tomto čase sa aplikácie ako Openoffice.Org a Scribus dostali do stavu, vďaka ktorému nový systém učiteľov zaujal. Avšak to, čo učiteľov skutočne presvedčilo o zmysle zmeny, ako Ferrie vraví, bol Coderov prístup. "Dal do hry svoju reputáciu a učiteľom povedal, 'Budem tu pre vás.'" Onedlho si nový systém vyžiadal mladý riaditeľ z najväčšej školy obvodu a ďalší rýchlo nasledovali. Teraz, ako Ferrie vraví, "sa snažíme implementovať systém na našich ostatných stredných školách." Napokon, pokračuje, najzávažnejšou zmenou, ktorá zabezpečila, že nový systém bol prijatý, bol príchod zástancu novej technológie, ktorý bol súčasne učiteľom ale aj administrátorom.